પણ મમ્મી કેમ ?

પણ મમ્મી કેમ ?

સેન્ડ્રા: સની, મારા દીકરા- વેલકમ ટુ ધીસ વર્લ્ડ !

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: હાય, મમ્મી. સની આગળ કંઈ કહે એ પહેલા તો સેન્ડ્રાએ એને કિક મારી.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: કેમ મમ્મી ? તમે મને કિક કેમ મારી ? સેન્ડ્રાએ સનીને કોઈ જવાબ ના આપ્યો અને ફરીથી કિક મારી.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: આ કિક્સથી બચવા માટે મારે ઊભા થવું જ પડશે. પણ સનીના પગ બહુ નબળા. જેમ તેમ કરીને એ ઊભો થયો.

પણ મમ્મી કેમ ?

એની મમ્મીએ એને ફરી ત્રીજીવાર કિક મારી અને એ જમીન પર પડી ગયો.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: આ તો બહુ વાગે છે. મારે અહીંયાથી ભાગવું જ પડશે. સની માટે આ સહેલું નહોતું પણ એની પાસે બીજો કોઈ રસ્તો પણ નહોતો.

પણ મમ્મી કેમ ?

રસ્તામાં સનીએ વાંદરાના બચ્ચાને એની મમ્મીના ખોળામાં સૂતેલો જોયો. સની: કેટલું લકી છે આ બચ્ચું ! એની મા એને કેટલું વહાલ કરે છે.

પણ મમ્મી કેમ ?

સનીની નજર એક ઝાડ તરફ ગઈ. સની: પેલી ચકીની મમ્મી એના બચ્ચાને કેવું ફાઈન ફાઈન ખવડાવે છે !

પણ મમ્મી કેમ ?

આગળ જતા, સની: વાઉ, બેબી પાન્ડાના મમ્મી એને કેવી સાવચેતીથી ઝૂલાવી રહ્યા છે !

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: બધાના મમ્મી એમના બેબીસને કેટલો લવ કરે છે. મારા મા મને કેમ લવ નથી કરતા ?

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: આ દુનિયામાં હું હમણાં જ આવ્યો છું. હું એટલો ખરાબ છું કે મા મને લવ કરવાના બદલે કિક મારે છે ? શું મા કાયમ મારાથી નારાજ રહેશે ?

પણ મમ્મી કેમ ?

ત્યાં તો સનીને એક ગર્જના સંભળાઈ. એણે જોયું તો... સની: આ શું ? આ બે ચમકતી આંખો કોની છે ?

પણ મમ્મી કેમ ?

થોડે દૂર ઝાડની વચ્ચેથી એક સિંહ બહાર નીકળ્યો. સની એકદમ ગભરાયો અને પોતાનો જીવ બચાવવા ત્યાંથી ભાગ્યો.

પણ મમ્મી કેમ ?

સિંહ સનીનો પીછો કરવા લાગ્યો. સનીએ અચાનક ટર્ન માર્યો અને ઝડપથી ભાગીને ઊંચા ઘાસની પાછળ સિંહને દેખાય નહીં એમ છૂપાઈ ગયો.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: કેટલો ભયાનક સિંહ હતો ! જો હું ભાગ્યો ના હોત તો એ મને ખાઈ જ ગયો હોત !

પણ મમ્મી કેમ ?

એ જ વખતે સનીનું ધ્યાન એના પગ તરફ ગયું. સની: મારા પગ ! જ્યારે હું જન્મ્યો ત્યારે મારા પગ કેટલા નબળા હતા પણ હવે એ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: આ કેવી રીતે થયું? મા એ મને કિક્સ ના મારી હોત તો હું ક્યારેય ભાગતા શીખ્યો ના હોત !

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: એનો અર્થ એ છે કે કિક્સ મારીને મા મને સ્ટ્રોંગ બનાવતી હતી.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: મમ્મી, મા મને ખરેખર લવ કરે જ છે. ફક્ત બીજા બધા કરતા એમની લવ કરવાની સ્ટાઈલ અલગ છે.

પણ મમ્મી કેમ ?

સની: થેન્કયુ મા, તમારી સાથે તો હું સેફ જ છું. અને જંગલમાં પોતાની સેફટી રાખવા માટે પણ તમે જ મને સ્ટ્રોંગ બનાવ્યો છે !